_

Klauzula informacyjna

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nature Science sp. z o.o.​ z siedzibą w Olsztynie przy ul, Armii Krajowej 3/160, ​NIP: 7393909106.

2. Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: biuro@naturescience.eu.

3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Muzyki, z którym można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: k.muzyka@kanvet.pl lub telefonicznie. 539995459.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas usług/produktów.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, np. usługi hostingowe, księgowe.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Kup BiotiC PRO
Dodawaj codziennie rano do śniadania. 
Sprawdź efekty po miesiącu.

biotic-pro-logo-big-white

   

DLA MEDIÓW

  media@bioticpro.pl
  22 299 81 41
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 17.00